Zhejiang Keyi Electric Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $348,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 SGS PRODUCTION OF ELECTRIC POWER FITTINGS (WITHIN THE PRODUCTS LICENSE SCOPE) 2013-03-26 ~ Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE BST Testing(ShenZhen)CO., LTD DTL-1,DTL-2,DLT,DTL-S,GTL,GTLA 2019-08-29 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Over temperature warning C-type clamp ZL 2015 2 0371946.9 Over temperature warning C-type clamp UTILITY_MODEL 2015-09-16 ~ 2025-05-27 Đã xác minh
High sealing insulation piercing clamp 4015952 High sealing insulation piercing clamp UTILITY_MODEL 2014-12-24 ~ 2024-06-14 Đã xác minh
Sealed and reliable insulation piercing clamp ZL 2014 2 0316851.2 Sealed and reliable insulation piercing clamp UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ Đã xác minh
Suspension clamp 5224697 Suspension clamp UTILITY_MODEL 2016-05-25 ~ Đã xác minh
Energy-saving fault indicator 6013816 Energy-saving fault indicator UTILITY_MODEL 2017-03-22 ~ 2026-10-10 Đã xác minh
One-word quick installation clamp ZL 2015 2 0060911.3 One-word quick installation clamp UTILITY_MODEL 2015-07-22 ~ 2025-01-28 Đã xác minh
Puncture stable insulation piercing clamp 3855516 Puncture stable insulation piercing clamp UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ 2024-06-12 Đã xác minh
Insulation Piercing Connector ZL 2015 2 0062270.5 Insulation Piercing Connector UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ 2025-01-29 Đã xác minh
Insulation piercing clamp 4464978 Insulation piercing clamp UTILITY_MODEL 2015-07-22 ~ Đã xác minh
Insulation Piercing Connector ZL 2014 2 0317275.3 Insulation Piercing Connector UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ 2024-06-14 Đã xác minh
Insulation piercing connector ZL201420316320.3 Insulation piercing connector UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ 2024-06-14 Đã xác minh
Easy to install insulated Piercing Connector ZL 2014 2 0317345.5 Easy to install insulated Piercing Connector UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ Đã xác minh
Insulation piercing clamp 3853423 Insulation piercing clamp UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ Đã xác minh
Insulation Piercing Connector ZL 2015 2 0071399.2 Insulation Piercing Connector UTILITY_MODEL 2015-07-22 ~ 2025-02-02 Đã xác minh
Puncture clamp installation clamp tool 3886396 Puncture clamp installation clamp tool UTILITY_MODEL 2014-10-29 ~ 2024-06-13 Đã xác minh
Puncture clamp 3853283 Puncture clamp UTILITY_MODEL 2014-10-15 ~ 2024-06-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này