Zhejiang Keyi Electric Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $348,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

terminal

Terminal Cable Lug
Terminal Cable Lug
Hydraulic tool
Connector Tube
0,29 US$ - 5,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,19 US$ - 12,99 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,19 US$ - 12,99 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,29 US$ - 6,99 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,39 US$ - 6,99 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,29 US$ - 6,99 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)